Op alle werkzaamheden van M. de Groot Restauratie zijn algemene voorwaarden van toepassing. U kunt M. de Groot Restauratie vragen voor:

  • Advisering op het gebied van preventieve conservering, actieve conservering en restauratie
  • Het uitvoeren van kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek
  • Het uitvoeren van conservatorische- of restauratorische behandelingen

 

Offerte

Voor het maken van een behandelingsvoorstel of offerte zal van u worden gevraagd om met het object het atelier te bezoeken. In het atelier zijn alle benodigdheden aanwezig om uw object te onderzoeken. Als het object erg groot is (en het past bijvoorbeeld niet in uw auto), of u bent om een andere reden niet in staat om bij het atelier van M. de Groot Restauratie langs te komen, dan is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken op uw locatie.

Tijdens de afspraak zal ik zal al uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Als het object vervolgens dient te worden getest, zal het object in geheel of deels meegenomen worden ter onderzoek in mijn atelier. Is dit niet mogelijk, dan zal ik opnieuw langs komen om het onderzoek verder af te ronden. Deze procedure is essentieel voor het aanbieden van een gedegen voorstel. In de offerte wordt het volgende aan u aangeboden:

  • Behandelingsvoorstel(len)
  • Tijdsduur van de werkzaamheden
  • Kostenraming

De kosten voor het schrijven van de offerte zullen in rekening worden gebracht als de opdrachtgever de offerte afwijst. De kosten kunnen onder andere bestaan uit het analyseren van het object (welke materialen en technieken zijn gebruikt?), het schriftelijk in kaart brengen van de schades, het eventueel uitgevoerde vooronderzoek (denk hierbij aan testing), het opstellen van het behandelingsvoorstel en tot slot de eventuele reiskosten. Ondanks dat hiervoor kosten in rekening zijn gebracht, heeft u vervolgens wel een materiaal-technisch vooronderzoek van uw object! Bij een schriftelijk akkoord van de geoffreerde opdracht, zullen deze kosten niet in rekening worden gebracht.

 

Behandeling

Bij het uitvoeren van het werkzaamheden zal ik eerst een schaderapport van uw object opmaken door middel van foto’s. Dit wordt ook voor het restauratie dossier gebruikt die u bij het ophalen van uw object met de factuur mee krijgt. In de meeste gevallen worden er ook foto’s tijdens de behandeling gemaakt. De behandeling wordt uitgevoerd volgens de ‘ethische code’ voor conservatoren en restauratoren. Hierdoor zal er bijvoorbeeld met materialen en technieken gewerkt worden die reversibel (omkeerbaar) zijn. Dat wat de restaurator toevoegt dient dan weer, zonder schade aan te richten, verwijderd te kunnen worden.

 

Overige vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot het conserveren en/of restaureren van houten objecten met of zonder polychromie (verflaag), of wilt u een offerte voor een conservatie en/of restauratie behandeling van uw object? Dan verwijs ik u naar de contact pagina van deze website.